Medikai ruošiasi streikui

Teksto dydis:

Medikai ruošiasi streikui

Spalio 26 d. Vilniuje įvykusioje Lietuvos gydytojų sąjungos (LGS) ir parlamentarų Dangutės Mikutienės ir Juozo Oleko spaudos konferencijoje dalyvavęs LGS prezidentas Liutauras Labanauskas teigė, kad: „Pertvarka siekiant kokybiškesnės sveikatos apsaugos – būtina, tačiau LGS nesutiks su politinės atsakomybės už neparengtų sprendimų pasekmes perkėlimu ant darbuotojų pečių. 2009 m. siekiant kompensuoti PSDF finansavimo trūkumą, medikų atlyginimai sumažinti 20 proc., o dar vienas algų karpymas jų laukia jau kitąmet, nes PSDF biudžetas, palyginti su šiais metais, bus mažesnis“.
Pasak Labanausko, sveikatos apsaugos sistemos finansavimo trūkumas yra dengiamas iš medikų atlyginimo fondo, todėl gydytojai nusiteikę ginti savo teises jau nebe socialinio dialogo būdu, bet streikais.
„Streiko motyvas – ne politinis, bet ekonominis, nes, mūsų manymu, atlyginimai buvo sumažinti neteisėtai. Atlikome apklausą, kuri parodė, kad medikai yra pasipiktinę ir neketina taikstytis su esama situacija. Jau dabar yra gydymo įstaigų, kuriose gydytojai neatskaičius mokesčių uždirba 1500 – 2000 Lt, todėl daugiau mažinti nebėra ko. Jei finansavimo problemos bus sprendžiamos mažinant darbo užmokesčio fondą, 2010 m. gydytojų atlyginimų vidurkis grįš į 2005 m.“, – sakė LGS vadovas.
Streiko idėjai pritaria 90 proc. LGS narių.
 
„Medicinos darbuotojų darbo laiką ir atostogų trukmę suvienodinę Vyriausybės nutarimai buvo priimti nesilaikant procedūrų ir nepaisant socialinio dialogo. Be to, jie pablogino darbo sąlygas 30-čiai proc. sveikatos priežiūros specialistų, kurie dirba didžiausios profesinės rizikos įtakoje, – spaudos konferencijos metu teigė LGS prezidentas prof. Liutauras Labanauskas. – Minėti teisės aktai nebuvo suderinti su Trišale taryba, profesinėmis sąjungomis ir medikų draugijomis, nebuvo sudaryta jokia darbo grupė“.
 
Dabar vis medikai, nepriklausomai nuo jų darbo profilio turi dirbti po 38 darbo valandas. Kodėl 38? Į tai LGS prezidentas atsakė, kad skaičius buvo gautas grynai matematiškai, be jokios analizės. LGS prezidentas pabrėžė, kad tokie sprendimai pažeidžia Darbo kodekso nuostatas dėl socialinės partnerystės.
 
„Vyriausybės nutarimas pažeidžia gydytojų teisę į sveikas ir saugias darbo sąlygas, kurias savo 48 straipsnyje garantuoja Konstitucija, todėl surinkome reikiamą kiekį parašų ir kreipsimės Konstitucinio Teismo išaiškinimo. Toks medikų darbo sąlygų apsunkinimas yra didelė skriauda ne tik medikams, bet ir pacientams, bei visai sveikatos apsaugos sistemai. Jei vyriausybė neras sutarimo su medikų visuomene, nukentės visi”, – sakė parlamentaras socialdemokratas Juozas Olekas.
 
Gydytojų bendruomenei nerimą kelia ir vykdoma sveikatos apsaugos reforma – ligoninių jungimai, rajoninėms ligoninėms gresiantis išnykimas.
 
Įdomūs skaičiai:
 
Gydytojo vidutinio atlyginimo pokytis („ant popieriaus)
2004 m. – 1210 Lt
2008 m. – 3600 Lt (+ 200 proc.)
2009 m. – 2880 Lt (-20 proc. )
2010 m. – 2300 Lt (-20 proc. )
2011 m. – 1840 Lt (-20 proc. )
 
Statistikos departamento duomenimis: vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2384, 2 Lt
 
SAM darbuotojų vidutinis atlyginimas kito taip: 
2008 m. – 7138,82 Lt
2009 I ketvirtis – 6116,45 (-13,95 proc. lyginant su 2008 m.)
2009 II ketvirtis – 5972,18 (-1,77 lyginant su 2009 m. I ketvirčiu)
 
Vienas pavyzdys:
SAM valstybės sekretorius 2008 m. gaudavo 10856 Lt atlyginimą, dabar „tik" – 7940 Lt

Komentuoti