Patogenų inaktyvacija – švarūs trombocitai

Teksto dydis:

Patogenų inaktyvacija – švarūs trombocitai

2017 geg. 8 12:00

 

Patogenų inaktyvacija – švarūs trombocitai

Pateikiame pasaulines gaires, kuriose kalbama apie metodą, padėsiantį užtikrinti su donorų krauju plintančių įvairių infekcijų rizikos valdymą. 
Maisto ir vaistų administracija (MVA) yra patvirtinusi patogenų inaktyvacijos (PI) technologijas, kurios gali būti naudojamos kaip papildoma saugumo priemonė, prisidedanti prie saugaus aprūpinimo krauju. MVA patvirtino CERUS INTERCEPT patogenų inaktyvacijos kraujo sistemą  sumažinant patogenų kiekį: 
1) plazmoje sukauptuose afereziniuose trombocituose ir trombocitų pridėtiniame tirpale (TPT);
2) plazmoje.

Kas yra patogenų inaktyvacija?

Patogenų inaktyvacija yra kraujo komponentų išvalymo procesas iš karto paėmus kraują siekiant neutralizuoti jame likusius infekcinių ligų sukėlėjus.
CERUS INTERCEPT metodas, kurio pagalba sumažinami patogenai trombocituose, naudoja ultravioletinių A (UVA) spindulių aktyvuojamą cheminę medžiagą (amotosaleną). Ši medžiaga suriša nukleinines rūgštis taip, kad DNR negalėtų daugintis ir kad atitinkamai negalėtų dalytis ląstelė. Procesas efektyviai veikia daug infekcinių ligų sukėlėjų: virusus, bakterijas, parazitus ir pirmuonis. Inaktyvacijos efektyvumas kinta priklausomai nuo mikrobų. 
Svarbu, kad raudonieji kraujo kūneliai ir trombocitai neturi nukleininių rūgščių ir nesidaugina, o limfocitai turi DNR, todėl patogenų inaktyvacija užkerta kelią jų dauginimuisi.

Kokia yra patogenų inaktyvacijos technologijos nauda ligoniams?

Naudojant šią technologiją: 
1) sumažinama transfuzinio kraujo infekcijų riziką pacientams;
2) galima atsisakyti serologinio citomegalo viruso (CMV) patikrinimo ir gauti sumažintos CMV rizikos komponentus; 
3) atsisakyti švitinimo, siekiant apsaugoti nuo transplantato prieš šeimininką ligos (TA-GVHD).

Technologija TPT (trombocitai pridėtiniame tirpale) gali inaktyvuoti reikšmingus:

 • Virusų (įskaitant ŽIV) titrus. 
 • Bakterijų titrus.
 • Parazitų (įskaitant sukeliančių maliariją, babeziozę ir Chagas ligą) titrus.
 • Paskutiniuose gairių dokumentuose MVA nurodė, kad technologija gali apsaugoti recipientus nuo bakterinės kontaminacijos ir Zika viruso infekcijos. 
 • Europoje atlikti tyrimai parodė, kad tarp CERUS  INTERCEPT trombocitų recipientų nėra buvę bakterinio sepsio atvejų. 
 • CERUS INTERCEPT trombocitų komponentus galima laikyti plazmoje arba TPT (sumažino alerginių reakcijų dažnį tarp trombocitų recipientų, nes perpiltame komponente yra 65% mažiau plazmos).

Kuo pasižymi trombocitai su inaktyvuotais patogenais?

CERUS INTERCEPT metodu apdorotas trombocito komponentas išlaiko savo pirminę spalvą ir išvaizdą. Tačiau TPT laikomi trombocitai yra šviesesnės spalvos negu laikomi plazmoje. 
MVA patvirtino 5 dienų CERUS INTERCEPT trombocitų komponentų pardavimo galiojimo laiką.

Trombocitų patogenų inaktyvacijos efektyvumo klinikinių įrodymų apibendrinimas

 • Trombocitų patogenų inaktyvacijos efektyvumo klinikiniai įrodymai gaunami iš paskelbtų tyrimų ir Europos transfuzinio budrumo duomenų dviejose šalyse, kuriose priimta visuotinė trombocitų patogenų inaktyvacija  (Belgija ir Šveicarija) ir vienoje šalyje (Prancūzijoje), kurioje visuotinė patogenų inaktyvacija buvo priimta viename regioniniame kraujo centre. 
 • 2013 metais paskelbtoje tarptautinės duomenų bazės Cochrane publikacijoje buvo analizuoti 10 tyrimų su hematologiniais/onkologiniais ir kamieninių ląstelių transplantacijos pacientais, kuriems buvo skirtos profilaktinės trombocitų transfuzijos apsaugai nuo kraujavimo, rezultatai palyginus inaktyvuotų  patogenų trombocitus su standartiniais trombocitais. 

Devyni tyrimai įvertino CERUS INTERCEPT technologiją, taikytą iš viso 1422 dalyviams, iš kurių 675 gavo CERUS INTERCEPT trombocitų transfuzijas. ***********

 Mirtingumas ir kraujavimas:  Trombocitų kiekio padidėjimas (Corrected   count increments CCI) ir dozės
 Cochrane metaanalizė neparodė mirtingumo ir kliniškai reikšmingo kraujavimo skirtumų tarp CERUS INTERCEPT trombocitus gaunančių ligonių  ir standartinius trombocitus gaunančių ligonių grupių.  Cochrane apžvalgoje parodyta, kad trombocitų kiekio padidėjimai per 1h ir 24 h buvo statistiškai reikšmingai mažesni po CERUS INTERCEPT trombocitų transfuzijos palyginus su standartiniais trombocitais.
 "Bet kokio kraujavimo" (t.y. kraujavimo, kuriam priskiriamas kliniškai nereikšmingas kraujavimas) baigtis buvo statistiškai skirtinga analizavus naudojant fiksuoto efekto modelį (palaikantį standartinius trombocitus), bet nebuvo statistiškai skirtinga tarp gydymo grupių analizavus naudojant atsitiktinio efekto modelį.  Santykinė trombocitų refraktoriškumo rizika (apibrėžta kaip mažų CCI padidėjimų rizika dviejose paeiliui atliktose transfuzijose keturiuose tyrimuose, bet apibrėžta ir kaip įtraukianti trombocitų antikūnų buvimą kitame tyrime) buvo 2.74 karto didesnė CERUS INTERCEPT trombocitams negu standartiniams trombocitams.

 Italijos trombocitų technologijos įvertinimo tyrimas (IPTAS) nebuvo įtrauktas į Cochrane apžvalgą.

Šiame atsitiktiniame kontroliniame tyrime nebuvo reikšmingo skirtumo paėmus ≥2 kategorijos kraujavimo absoliučią riziką (22.0% CERUS INTERCEPT palyginus su 15.9% standartinių trombocitų, p=0.16) ar mirtingumą. 

 CERUS INTERCEPT trombocitus gavusiems pacientams reikėjo 7% daugiau trombocitų transfuzijų ir transfuzijos intervalas tarp daugkartinių CERUS INTERCEPT trombocitų transfuzijų buvo trumpesnis negu standartinių trombocitų.

 

Pranešimai apie septines trombocitų transfuzijos reakcijas:

 • Šveicarijos transfuzinio budrumo sistema nėra gavusi pranešimų apie sepsio naudojant CERUS  INTERCEPT trombocitų transfuzijas atvejus iš 130,800 trombocitų transfuzijų skaičiaus su inaktyvuotais  patogenais kiekiu per laikotarpį nuo 2011 iki 2014 metų. 
 • Belgijoje nuo 2009 metų buvo perpilta virš 50,000 trombocitų produktų su inaktyvuotais patogenais. Nė viena iš transfuzijų nepatyrė transfuzinių bakterinių infekcijų (TTBIs). 
 • Palyginimui informuojame, kad per tą patį laikotarpį pranešta apie keturis TTBI atvejus iš apie 186,000 standartinių trombocitų transfuzijų skaičiaus Belgijos Flandrijos regione. 
 • Prancūzijoje per 9 metų intervalą nuo 2007 iki 2015 metų nebuvo nė vieno pranešimo apie TTBI atvejus regione, kuriame buvo atliktos tik CERUS INTERCEPT trombocitų transfuzijos. 

Tuo tarpu Prancūzijos regionuose, kur buvo perpilami standartiniai trombocitai, pasitaikė 47 tokie atvejai, įskaitant 9 mirties atvejus.

Kaip šis komponentas skiriasi nuo jau naudojamų trombocitų komponentų?

Šiuo metu JAV yra platus trombocitų komponentų pasirinkimas, įskaitant:
1) aferezinius trombocitus, laikomus plazmoje;
2) aferezinius trombocitus, laikomus TPT;
3) iš kraujo išgautus trombocitus;
4) iš anksčiau surinkto saugomo kraujo gautus trombocitus.


CERUS INTERCEPT aferezinius trombocitus galima laikyti plazmoje arba TPT.

MVA yra patvirtinusi visus terapinę trombocitų dozę duodančius komponentus.

 

Komentuoti

Video