Asmenybės sutrikimai. Simptomai, priežastys, eiga ir gydymas

Teksto dydis:


Asmenybės sutrikimas – tai asmenybės bruožų, paprastai pirmą kartą pasireiškiančių paauglystėje, išliekančių visą gyvenimą ir sąlygojančių socialinę dezadaptaciją, visuma.

Ligos eiga

Paranoidinės asmenybės yra neatviros, nenuoširdžios, neturi jumoro jausmo, jų interesai siauri, riboti. Būdingas užaštrintas savo vertės jausmas, tačiau tuo pačiu jie labai jautrūs nesėkmėms, neigiamam aplinkinių požiūriui. Aktyvūs, kruopštūs, sąžiningi, nemoka atsipalaiduoti. Domisi tik tuo, kas liečia jų asmenybę, interesus, visam kitam abejingi. Įtarūs, nepasitiki kitais žmonėmis, mano, kad kiti priešiškai nusiteikę jų atžvilgiu, vienpusiškai traktuoja jų žodžius, veiksmus.

Šizoidinio tipo asmenybėms pirmieji sutrikimo bruožai pasireiškia jau vaikystėje. Dar būdami vaikai, mažai bendrauja su bendraamžiais, mėgsta tylius, ramius žaidimus. Šizoidinė asmenybė įsigilinusi į save, savo vidinius išgyvenimus, bendraudama su kitais žmonėmis jaučiasi nejaukiai, kontaktai gali apsiriboti siauru artimųjų ir draugų ratu. Judesiai nenatūralūs, kampuoti, jiems trūksta plastiškumo, balsas vienodas, be intonacijų. Kartais visos jėgos, energija nukreipiamos mažai reikšmingų tikslų pasiekimui, pvz.: kolekcionavimui. Neblogai susitvarko darbe, nereikalaujančiame kolektyvinių pastangų.

Asocialaus tipo asmenybės egoistiški, impulsyvūs, nuo vaikystės konfliktuoja su mokytojais, tėvais, bendraamžiais, dar besimokydami mokykloje pradeda bėgti iš namų, valkatauja. Sistemingas darbas jiems nepakeliamas. Nekritiški, visada galvoja, kad yra teisūs. Dažnai pradeda vartoti narkotikus, alkoholį, pastarąjį toleruoja blogai, išgėrę tampa pikti, agresyvūs. Mėgsta riziką, linkę nusikalsti, neturi kaltės, atsakomybės jausmo. Esant emociškai nestabilaus tipo asmenybės sutrikimui, pasireiškia pernelyg didelis jautrumas, emocinis nestabilumas, ypač jautriai reaguojama susidūrus su kliūtimis siekiant tikslo, sunkumais tarpasmeniniuose santykiuose. Šie žmonės blogai kontroliuoja impulsus, greitai atsiranda pykčio, agresijos protrūkiai. Įtaigūs, lengvai pasiduoda aplinkinių įtakai. Kartais stebimas polinkis žaloti save, kelias dienas trunkantys piktos, dirglios nuotaikos epizodai.

Histrioninio tipo asmenybių vienas pagrindinių požymių – tai poreikis padaryti įspūdį aplinkiniams. Šie žmonės nesugeba atkakliai dirbti, greitai pasiduoda susidūrę su užduotimis, reikalaujančiomis atkaklumo, gilesnių žinių. Neturi savo nuomonės, jų svarstymai nebrandūs, paviršutiniški, stebimas polinkis neapgalvotiems poelgiams, avantiūroms. Mėgsta ekscentriškai rengtis, būdingas demonstratyvus elgesys, neįprasti poelgiai, stengiasi aplinkiniams apie save sudaryti gerą nuomonę.

Anankastinio tipo asmenybės būna pedantiškos, tvarkingos, atkaklios. Šie žmonės linkę abejoti, nepasitikėti kitais žmonėmis, dėl to nuolatos tikrina kitų veiksmus. Rimti, neturi jumoro jausmo, konservatyvūs, nepripažįsta kompromisų. Bandydami išspręsti jiems rūpimas problemas, tampa įkyrūs, nesiskaito su kitų laiku, norais. Galimos įkyrios mintys ir apmąstymai.

Nerimastingo (vengiančio) tipo asmenybės sutrikimas. Pagrindiniai charakterio bruožai yra drovumas, neryžtingumas, paklusnumas, jautrumas bendraujant su kitais žmonėmis. Būdingas menkas savęs vertinimas, nepasitikėjimas savimi. Smulkmeniški, sąžiningi, užjaučia aplinkinius, visada pasiruošę padėti, stengiasi nieko neįskaudinti, nenuliūdinti. Uždari, geriausiai jaučiasi artimų žmonių rate. Nerimauja ne tik dėl savęs, bet ir dėl namiškių, bijo, kad jiems neatsitiktų kas nors blogo. Nuolat ieško paramos, prašo pagalbos.

 

Priklausomo tipo asmenybėms būdingi tokie charakterio bruožai kaip pasyvumas, įkyrumas. Bendraujant su kitais žmonėmis trūksta iniciatyvos, savarankiškumo, greitai pavargstama. Iš baimės būti atstumtiems aplinkinių, jiems neprieštarauja, pakenčia visas nuoskaudas ir pažeminimus, visada pasiruošę padėti. Visų tipų asmenybės, esant palankioms gyvenimo sąlygoms, gerai prisitaiko prie aplinkos, gyvena pilnavertį gyvenimą. Paūmėjimai paprasti sutampa su amžiaus krizėmis, konfliktais šeimoje, somatinėmis, ligomis.

Į viršų