Biurokratinis antkaklis alternatyviai medicinai - dar vienas kelias į emigraciją ir šešėlį

Teksto dydis:

Biurokratinis antkaklis alternatyviai medicinai - dar vienas kelias į emigraciją ir šešėlį

2017 lapkr. 23 16:38

Papildomos ir alternatyvios medicinos (PAM) praktikai, specialistai, ekspertai reiškia didelį susirūpinimą dėl LR Sveikatos apsaugos ministerijos rengiamo alternatyvios medicinos įstatymo projekto, kuriuo siekiama įvesti šiai sričiai griežtą ir brangiausiai valstybei kainuojantį teisinio reguliavimo modelį – valstybės reguliavimą, kuris gali ne tik smarkiai apriboti šios srities paslaugų teikimą, bet ir visai jį sunaikinti, nesukūrus reikiamos teisinės aplinkos. Dar daugiau, nors alternatyvios medicinos įstatymas dar nėra priimtas, bet papildomos ir alternatyvios medicinos specialistus jau baudžia Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba. Ar baudžia teisėtai? 

Šiems klausimams aptarti „Natūralios sveikatos ir jogos dienų 2017“ organizatoriai pakvietė į diskusiją „NATŪRALIOS MEDICINOS REGLAMENTAVIMO PERSPEKTYVOS LIETUVOJE: leisti dirbti, suvaržyti ar uždrausti?“ LR Sveikatos apsaugos ministrą, LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto atstovus, papildomos ir alternatyvios medicinos specialistus, bendruomenę. Apie tai, ar teisėtai Valstybinė akreditavimo tarnyba baudžia papildomos ir alternatyvios medicinos atstovus, diskusijoje kalbės Modestas Sriubas, garsus Lietuvos advokatas, kuris specializuojasi tradicinės ir netradicinės medicinos teisės srityse.

LR Sveikatos apsaugos ministerijos Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo projekte alternatyvia medicina žadama leisti užsiimti daugiausiai gydytojams ar biomedicinos išsilavinimą turintiems specialistams ir tik su Sveikatos apsaugos ministerijos išduotomis licencijomis. Toks sprendimas gali sunaikinti daugelį dabar veikiančių ir kokybiškas paslaugas teikiančių nemedikamentinės medicinos rūšių, kur daugiau nei 20 metų sėkmingai dirba savo sričių profesionalai – ne gydytojai ir tie, kurie neatitinka projekte iškeltų reikalavimų išsilavinimui. Iš PAM paslaugas teikiančių asmenų reikalaujama aukštojo mokslo diplomo, kas vėlgi yra perteklinis ir nebūtinas reikalavimas, ką savo sėkmingu darbu patvirtina šimtai sėkmingai dirbančių asmenų, žinias ir patirtį sukaupusių kitais būdais, nei Lietuvos aukštoji mokykla.

Dar 2016 m. papildomos ir alternatyvios medicinos specialistai ir ištisos bendruomenės prieštaravo šiam „buldozeriu“ stumiamam įstatymui, buvo surinkti keli tūkstančiai parašų peticijoje prieš šį projektą ir jo priėmimas seime buvo sustabdytas. Bet 2017 metais SAM Netradicinės medicinos iniciatyvų koordinavimo skyrius ir toliau dirba ties tuo pačiu įstatymo projektu, nediskutuoja ir nesitaria su visomis suinteresuotomis PAM grupėmis (Lietuvoje priskaičiuojama virš 40 PAM sričių) dėl teisinio reguliavimo modelio ir kt.

Kodėl ministerijos biurokratai renkasi tiesioginio valstybės reguliavimo modelį, kuris nustato privalomą biurokratinę licencijų tvarką, apriboja visuomenės galimybes gilintis į papildomos ir alternatyviosios medicinos sritis, sukuria „įėjimo“ barjerus, reikalauja formalių biurokratinių procedūrų, galima tik spėlioti. Šio teisinio reguliavimo Europos Sąjungos šalyse atsisakoma, vengiant varžyti laisvą paslaugų ir prekių judėjimą bei siekiant mažinti valstybės išlaidas. Tuo tarpu Lietuvoje vėl planuojama užkrauti papildomą naštą jau ir taip „sergančiai“ Sveikatos priežiūros sistemai. Šiuo metu, kai šią sistemą reikia iš pagrindų reformuoti ir iškeltas aktualus klausimas dėl lėšų gydytojų ir kitų medikų atlyginimams didinti, vėl norima imtis naujo objekto, kurio teisiniam reguliavimui nei kompetencijos, nei finansinių resursų nėra.

Tiesioginis valstybės reguliavimas tik didins dabartinės sveikatos sistemos stagnaciją, nekels paslaugų kokybės, reikės didžiulių investicijų biurokratinio mechanizmo veiklos imitacijai. SAM pažymoje deklaruojama, kad vien per ateinančius trejus metus papildomai reikėtų 2,3 mln. eurų valstybės biudžeto asignavimų. Pritaikius griežčiausią valstybės reguliavimo modelį, daugelis dabar dirbančiųjų PAM specialistų, kurie išlaiko save ir moka mokesčius valstybei, bus stumiami į emigraciją ar šešėlį.  

Papildomos ir alternatyviosios medicinos sričių atstovai jau ne kartą yra pasisakę, kad teisinis reglamentavimas remtųsi savireguliacijos principais, t.y. nepriklausomos nevyriausybinės organizacijos turi pačios rūpintis sektoriaus plėtra, kokybės užtikrinimu ir spręsti atvejus, kai atskiri subjektai nesilaiko gerosios praktikos rekomendacijų. Be to, savireguliacija ne tik taupo valstybės biudžeto lėšas, bet ir jas didina, išsaugodama smulkųjį verslą.

Netradicinės medicinos veiklos reglamentavimas Europos Sąjungos šalyse yra skirtingas, daugiausiai taikomas savireguliacijos principas, valstybės sankcionuota savireguliacija, kai valstybė atlieka tik keletą funkcijų. Tuo tarpu įstatymo projekto rengėjai - SAM Netradicinės medicinos iniciatyvų koordinavimo skyriaus specialistai modeliu Lietuvai renkasi reguliavimo būdus, paplitusius ekonomiškai silpnesnėse valstybėse, pvz., Bulgarijoje ir nesirenka išsivysčiusių šalių (tokių kaip Vokietija, Didžioji Britanija, Austrija) savireguliacijos modelio.  Vokietijoje PAM gali užsiimti tiek gydytojai, tiek PAM specialistai. Išleistas Heilpraktikergesetz įstatymas, skirtas praktikuojantiems PAM ne gydytojams.

Remiantis labiausiai Europoje išsivysčiusios valstybės Vokietijos pavyzdžiu, papildomos ir alternatyvios medicinos specialistai siekia, kad visiems papildomos ir alternatyvios medicinos paslaugų teikėjams (gydytojams ir ne gydytojams) būtų sudarytos vienodos sąlygos dirbti, kelti kvalifikaciją, teikti kokybiškas paslaugas. Turi būti visi vienodai pripažinti valstybės, sudarytos sąlygos smulkiajam verslui.

 

Natūralios sveikatos ir jogos dienų 2017“ organizatoriai kviečia į diskusiją „NATŪRALIOS MEDICINOS REGLAMENTAVIMO PERSPEKTYVOS LIETUVOJE: leisti dirbti, suvaržyti ar uždrausti?“, kuri vyks š.m. lapkričio 25 d. 13 val. Lietuvos Edukologijos universiteto II rūmuose ( T. Ševčenkos g. 31, A7 auditorijoje).

 * * *

Daugiau informacijos:

Projekto vadovė Jolanta Šindeikienė, tel. 8 682 43651, el. paštas: naturaliossveikatosdienos@gmail.com


Komentuoti

Video